06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

Acceptatiecriteria

Naar een effectieve en efficiënte acceptatie van producten en services in de informatietechnologie

Het in productie nemen van nieuwe informatiesystemen of wijzigingen daaraan is één van de belangrijkste oorzaken van het niet halen van de afgesproken servicenormen. In dit boek is beschreven hoe aan de hand van acceptatiecriteria deze risico’s beheerst kunnen worden.

Titel Acceptatiecriteria
Subtitel Naar een effectieve en efficiënte acceptatie van producten en services in de informatie-technologie
Auteur Bart de Best
Pagina’s 176
ISBN13 978 90 71501 784
Druk 2e
Publicatie okt 2014
Uitgever Leonon Media
Verkoop Contacteer dbmetrics
Werkboek Werkboek Acceptatiecriteria

 

Acceptatiecriteria zijn een meetinstrument voor zowel gebruiker als beheerder om te bepalen of nieuwe of gewijzigde informatiesystemen voldoen aan de afgesproken eisen voor functionaliteit, kwaliteit en beheer. Er komt heel wat bij kijken om acceptatiecriteria te verankeren in beheerprocessen en systeemontwikkelingsprojecten. Het opstellen en het hanteren van acceptatiecriteria voor IT-producten en –diensten geschiedt bij veel organisaties met wisselend succes. Vaak worden acceptatiecriteria wel opgesteld, maar niet effectief gebruikt en verworden ze tot een noodzakelijk kwaad zonder kwaliteitsborgende werking.
Dit boek geeft een analyse van de oorzaken van dit falen van de kwaliteitsbewaking; als remedie worden drie stappenplannen geboden voor het afleiden, toepassen en invoeren van acceptatiecriteria.

De doelgroep van dit boek omvat alle partijen die betrokken zijn bij de acceptatie van IT-middelen: de gebruikende klant, de intene en externe leveranciers en de beheerorganisatie. Ook is er nog een doelgroep die niet accepteert, maar vaststelt of correct is geaccepteerd; hiertoe behoren kwaliteitsmanagers en auditors die het boek als normenkader kunnen gebruiken.

In dit boek is een aantal casussen opgenomen die diverse manieren laten zien voor het effectief en efficiënt omgaan met acceptatiecriteria.

Bij dit boek is een werkboek uitgebracht voor het onderwijs: Werkboek Acceptatiecriteria. Dit werkboek geeft een aantal vragen om te toeten of de stof na bestudering beheerst wordt.
De auteur van dit boek, Bart de Best, verzorgt de trainingen Masterclass Beheerarchitectuur en Masterclass Agile risico management op basis van dit boek bij ITMG. Bij de training wordt dit boek meegeleverd.