06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

Ketenbeheer in de praktijk

De keten meetbaar gemaakt

Steeds meer ICT-services zijn onderdeel van een keten. Het borgen van de SLA-normen vereist dan ook steeds vaker het beschouwen van de gehele keten waar de ICT-service een onderdeel van is. Dit boek beschrijft hoe ketens van bedrijfsprocessen, informatiesystemen en beheerprocessen integraal gemonitord en bestuurd kunnen worden.

Titel Ketenbeheer in de praktijk
Subtitel De keten meetbaar gemaakt
Auteur Bart de Best
Pagina’s 154
ISBN13 978 90 71501 852
Druk 2e
Publicatie jun 2015
Uitgever Leonon Media
Verkoop Contacteer dbmetrics
Werkboek Werkboek Ketenbeheer

 

Ketenbeheer is een fenomeen dat vele gezichten heeft. Voor de een is het een aaneenschakeling van informatiesystemen, voor de ander een samenhangend geheel van beheerprocessen of bedrijfsprocessen.

Dit boek definieert ketenbeheer als de verzameling van beheerprocessen en beheerproducten die ervoor zorgdragen dat een set bij elkaar horende en aansluitende bedrijfs-processen als geheel efficiënt en effectief functioneren. Hierbij worden drie ketens onderkend: op beheerprocesniveau, informatiesysteemniveau en bedrijfsprocesniveau. De nadruk ligt op het verkrijgen van synergie door het zoveel mogelijk uitwisselen van statusinformatie over de ketens die zich op deze drie niveaus bevinden: integraal ketenbeheer.

Ketenbesturing is nog jong. Dit boek geeft in een vogelvlucht de stand van zaken weer aan de hand van een onderzoek, in opdracht van Qforce door de auteur uitgevoerd, naar de functionaliteit van vier innovatieve leveranciers van tools voor ketenbeheer met elk hun eigen specialisatie. Tegelijkertijd is het boek een bruikbare hands-on, als aanvulling op de management theorieën over dit onderwerp.

Een goed beeld van ketenbeheer in de praktijk is de in dit boek opgenomen casus waarin Fortis Nederland ketens monitort. Deze organisatie heeft ook een praktijkvoorbeeld gegeven van het inrichten van een ketenbeheerorganisatie. Dit eerste werk in Nederland over integraal ketenbeheer is een onmisbaar hulpmiddel bij de integratie van bedrijfs- en beheerprocessen.

Bij dit boek is een werkboek uitgebracht voor het onderwijs: Werkboek Ketenbeheer. Dit werkboek geeft een aantal vragen om te toeten of de stof na bestudering beheerst wordt.
De volgende gerelateerde trainingen worden door de auteur bij ITMG verzorgd.