06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

ICT Prestatie-indicatoren

De beheerorganisatie meetbaar gemaakt

De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder meer de stringentere wet- en regelgeving, de hogere eisen die gesteld worden vanuit regie-voering over uitbestede services en de toegenomen complexiteit van informatiesystemen. Om op de gewenste servicenormen te kunnen sturen, is het belangrijk om een Performance Measurement System (PMS) te ontwikkelen. Daarmee kunnen niet alleen de te leveren ICT-services worden gemeten, maar tevens de benodigde ICT-organisatie om de ICT-services te verlenen.

Titel ICT Prestatie-indicatoren
Subtitel De beheerorganisatie meetbaar gemaakt
Auteur Bart de Best
Pagina’s 224
ISBN13 978 90 71501 470
Druk 4e
Publicatie jun 2014
Uitgever Leonon Media
Verkoop Contacteer dbmetrics
Werkboek /

 

Het meten van prestaties is alleen zinvol als bekend is wat de doelen zijn van de opdrachtgever. Daarom start dit boek met het beschrijven van de bestuurlijke behoefte van een organisatie en de wijze waarop deze vertaald kunnen worden naar een doeltreffend PMS. Het PMS is hierbij samengesteld uit een meetinstrument voor de vakgebieden service management, project management en human resource management. Voor elk van deze gebieden zijn tevens tal van prestatie-indicatoren benoemd. Hiermee vormt dit boek een onmisbaar instrument voor zowel ICT-managers, kwaliteitsmanagers, auditors, service managers, project managers, programma managers, proces managers, als human resource managers.
/
De auteur van dit boek, Bart de Best, verzorgt op basis van dit boek de volgende trainingen bij ITMG. Bij de training wordt dit boek meegeleverd.