06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

Agile Servicemanagement met Scrum in de praktijk

Op weg naar een gezonde balans tussen de dynamiek van het ontwikkelen en de stabiliteit van het beheren van de informatie-voorziening

boodschap.

Titel Agile Service Management met Scrum in de praktijk
Subtitel Op weg naar een gezonde balans tussen de dynamiek van het ontwikkelen en de stabiliteit van het beheren van de informatievoorziening
Auteur Bart de Best
Pagina’s 224
ISBN13  978 90 71501 845
Druk 1e
Publicatie dec 2015
Uitgever Leonon Media
Verkoop Contacteer dbmetrics
Werkboek /

 

Veel bedrijven zijn bezig om Agile software ontwikkeling toe te gaan passen in de vorm van Scrum of Kanban of hebben het nieuwe ontwikkelproces al in gebruik genomen. Vroeg of laat komt dan de vraag hoe dit ontwikkelproces zich verhoudt tot de beheerprocessen. In het boek ‘Agile Service Management met Scrum’ is al naar deze interface gekeken en zijn een aantal risico’s per beheerproces onder-kend. Tevens zijn tegenmaatregelen gedefinieerd die genomen kunnen worden.

In een onderzoek bij tien organisaties zijn deze risico’s voorgelegd en is gevraagd hoe zij met deze risico’s zijn omgegaan. Tevens is onderzocht welke Agile aspecten worden toegepast en in het bijzonder die van Scrum of Kanban. Tot slot is door elke organi-satie een volwassenheidsassessment uitgevoerd voor zowel het Agile ontwikkelproces als het change management proces.

Dit boek is het rapport over het onderzoek naar de samenwerking van Agile software ontwikkeling en beheerprocessen in de praktijk.

De doelgroep van dit boek omvat alle partijen die betrokken zijn bij de toepassing van Agile software ontwikkeling en die graag eens willen weten hoe collega’s deze cruciale interface voor een succesvolle serviceverlening hebben vormgegeven.

In dit boek is tevens van elke organisatie een korte beschrijving gegeven over de wijze waarop het Agile ontwikkelproces is vormgegeven.

/
De auteur van dit boek verzorgt bij ITMG de volgende gerelateerde trainingen.