06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

Continuous Planning – NL

Een publicatie in de Continuous Everything reeks

Continuous Auditing

Planningstechnieken zoals balanced scorecard, enterprise architectuur, product vision, roadmap, epic one pager, product backlog management, release planning en sprint planning worden hier besproken.

Continuous Planning is een aanpak om grip te krijgen op veranderingen die aangebracht worden in de informatievoorziening teneinde de outcome verbetering van de bedrijfsprocessen te realiseren en daarmee de bedrijfsdoelen te behalen.

De aanpak is gericht op meer niveaus waarbij voor elke niveau een Agile planningstechniek wordt aangereikt die de hoger liggende planning verfijnt.

Op deze manier kan er zowel op strategische tactisch als operationeel niveau een planning worden gemaakt en wel op een Agile wijze die zo min mogelijk overhead en zoveel mogelijk waarde creëren.

Titel Continuous Planning
Auteur Bart de Best
ISBN 978-94-92618-50-4
Druk 1e
Publicatie 2021
Uitgever Leonon Media
Verkoop www.leonon.nl
Werkboek /

 

Dit boek is een publicatie in de Continuous Everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van de planningstechnieken zoals de balanced scorecard, enterprise architectuur, product vision, roadmap, epic one pager, product backlog management, release planning en sprint planning. Tevens wordt aangegeven hoe deze technieken aan elkaar zijn gerelateerd.

Daarnaast geeft dit boek aan hoe Continuous Planning in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verander-manager en architectuurprincipes en -modellen.

Met deze integrale agile benadering van planning heeft u een krachtig gereedschap in handen om de strategie van uw organisatie planmatig op te pakken en daarmee uw bedrijfsdoelen te realiseren.

/

/