06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

Masterclass Continuous Monitoring – NL

The test driven development approach for monitoring your information system.

Prijs: € 1175,-
Duur: 2 dagen

1. Volgen van deze masterclass

  • De training Masterclass Continuous Monitoring kan online of klassikaal worden gevolgd. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk.
  • De opleidingsdagen zijn van 10:00 tot 16:00 uur.
  • De opleidingsavonden zijn van 18:30 tot 21:30 uur.
  • Inschrijven: mail naar bart@dbmetrics.nl

2. De content

De Masterclass Continuous Monitoring leert u op een simpele en gestructureerde wijze op welke wijze u een integrale monitoring voorziening kunt inrichten die een adequate invulling geeft in de bestuurlijke behoefte van uw value streams dan wel uw processen. De business case en de architectuurprincipes en -modellen van de monitorvoorziening worden besproken waarna de verschillende monitorvormen van het monitorlagenmodel worden besproken. Deze training is een onderdeel van de Continuous Everything reeks van trainingen die ITMG verzorgt.

Na afloop van de Masterclass weet u hoe een een monitorvoorziening kunt vormgeven. Aansluitend aan de masterclass Continuous Monitoring heeft u de mogelijkheid tot het afleggen van een examen.

De training omvat ook het Continuous Monitoring Assessment op basis waarvan specifieke onderwerpen gevonden kunnen worden die in uw eigen omgeving meer aandacht vereisen.

Deze training is een onderdeel van de Continuous Everything reeks van trainingen die dbmetrics verzorgt. 

3. Uw profiel

Bent u direct of indirect betrokken in de volgende trajecten:

Trainingsprogramma

Uw DevOps engineers, Dev engineers, Ops engineers, of andere medewerkers in de ICT willen zich graag verder professionaliseren op het gebied van monitoring. Daartoe hebben behoefte aan een persoonlijke benadering. Daartoe biedt deze training een breed spectrum van mogelijkheden om de gehele lifecycle van de monitorvoorziening te doorlopen van behoefte, architectuur, ontwerp en beheer van de monitorvoorziening.

Ontwikkelprocesverbetertraject

U heeft DevOps al ingevoerd en uw collega’s hebben al een aantal certificaten behaald. Toch zijn er aspecten in het systeemontwikkelproces niet goed uitontwikkeld waardoor de productiviteit niet optimaal is. Aan de hand van de monitorrequirementchecklist kunt u vaststellen welke aspecten van de monitorvoorziening nog niet zijn uitontwikeld en kunt u een selectie maken van de best practices die leiden tot een verbetering van de monitorvoorziening.

Aanbesteding

U werkt samen met een andere partij en wilt weten tot op welk niveau de risico’s van de serviceverlening worden geborgd door de monitorvoorziening, ergo waar zitten de gaten, moeten deze worden gedicht en zo ja hoe dan.. In uw SLA heeft u afspraken gemaakt over de te behalen kwaliteitsnormen zoals beschikbaarheid, performance en beveiliging en wellicht zelfs in het formaat van een XLA. Nu wilt u weten of de normen wordt worden gehaald en gebreken worden hersteld. Op basis van de monitorlagenmodel en het monitor CE assessment kunt u dit vaststellen. Het is belangrijk dat u in ieder geval basiskennis heeft van IT.

4. Inhoud en leerdoelen Masterclass Continuous Monitoring

In deze professionele en praktijkgerichte Masterclass wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

Module 1: CM en gerelateerde topics

  • Wat is monitoring?
  • Wat is Agile, Lean and DevOps?
  • Wat is Continuous Everything?
  • Wat is Continuous Monitoring?
  • Wat is de relatie met CE areas?

Module 2: CM Defined

  • Wat is de CM vision?
  • Wat is de CM architectuur?
  • Wat is de CM design?

Module 3 CM Concepten

  • CM Methoden and Technieken
  • CM Control
  • CM Management
  • CM Data
  • CM Quality
  • CM Strategie

Module 4 CM In-depth

  • CM Topics: Architectuur principes en modellen
  • CM Topics: Monitor lagenmodel

Module 5 CM Practices

  • De oefeningen
  • Question & Answers

5. Voorkennis en ingangseisen Masterclass Continuous Monitoring

Er is geen specifieke voorkennis vereist om deze masterclass te volgen. Wel is het handig om kennis te hebben van  agile concepts zoals Agile Scrum en DevOps.

6. Trainingsduur en kosten

De Masterclass duurt 2 dagen. De kosten voor de masterclass bedragen: €1175,-Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW. Het materiaal voor deze masterclass wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen.

Continuous Auditing

Bij deze training is het boek Continuous Monitoring inbegrepen.

7. Examen

De kosten voor het examen Continuous Monitoring bedragen €225,- excl. BTW.

8. Certificaat

Indien u na de training het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u het certificaat Continuous Monitoring.

9. Docenten

dbmetrics werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

10. In-company

Deze training kan ook in-company worden georganiseerd, onder begeleiding van één van onze ervaren consultants/trainers.

11. Advies en detachering

Bent u op zoek naar een ervaren requirement engineer, test engineer, developer, operator of bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met dbmetrics.