06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

Masterclass Continuous Design – NL

Het continu vormgegeven en ontwikkelen van het informatiesysteem.

Prijs: € 1175,-
Duur: 2 dagen

1. Volgen van deze masterclass

 • De training Masterclass Continuous Design kan online of klassikaal worden gevolgd. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk.
 • De opleidingsdagen zijn van 10:00 tot 16:00 uur.
 • De opleidingsavonden zijn van 18:30 tot 21:30 uur.
 • Inschrijven: mail naar bart@dbmetrics.nl

-> De eerst volgende Continuous Design training is op 24, 25, 26 en 27 Juni van 18:30 – 21:30u

2. De content

De Masterclass Continuous Design leert u op een simpele en gestructureerde wijze een Agile design te maken voor een informatiesysteem. Dit ontwerp is holistisch om het niet alleen de applicatie omvat maar ook de value streams van de business en DevOps. Tevens wordt aandacht gegeven aan de benodigde kennis en kunde aan de hand van profielen. Daarmee omvat het design de aspectgebieden People, Process en Technology (PPT).

Het design is continuous omdat het incrementeel en iteratief wordt vormgegeven en de ontwikkeling van het informatiesysteem volgt door voor ieder relevant item van de product backlog invulling te geven aan de benodigde requirements.

Met het Continuous Design wordt een snelle terugkoppeling gegeven aan de stakeholders ten aanzien van het gedrag, de functionaliteit en de kwaliteit van de serviceverlening die de outcome van hun business value streams ondersteunt en verbetert.

Hiermee realiseert u op een professionele wijze een informatiesysteem dat goed onderhoudbaar en uitbreidbaar is. Het Continuous Design wordt top-down vormgegeven waarbij er in een aantal stappen van grof naar fijn wordt gewerkt zoals in de onderstaande figuur is aangegeven.

De eerste stap is het Context Diagram. Hiermee wordt de scope van het informatiesysteem beschreven. Aan de hand hiervan worden in de tweede stap flows (value streams) onderkend die gemodelleerd worden in de vorm van een Value Stream Canvas. Daarmee zijn in hoofdlijnen de stappen beschreven die doorlopen worden bij het gebruik van het informatiesysteem. Deze twee stappen worden initieel gedaan voordat de sprints starten om aan de realisatie te beginnen. De rol die hierbij een cruciale rol speelt is de business architect.

De derde stap is het uitwerken van een value stream in een Use Case diagram. Hierdoor worden de actoren van de flows gerelateerd aan de stappen (use cases). Tevens wordt er hierbij een vertaalslag gemaakt naar de te realiseren software.

De vierde stap is een enterprise architectuurplaat waarin de flows gerelateerd worden aan de software bouwstenen en de teams die hierbij een rol spelen. Tevens wordt hierbij de pipeline van het ontwikkelproces aan gerelateerd. Hiermee is er een goed beeld van de diverse afhankelijkheden bij de realisatie.

De vijfde en zesde stap zorgen voor de detaillering Deze stappen kunnen incrementeel en interatief worden doorlopen. Het betreft het documenteren van de use cases die een kapstok vormen voor de user stories en de beschrijving van het gedrag van de use cases aan de hand van de taal Gherkin.

In deze Masterclass maakt u de vertaling van de klantwensen naar een werkbaar informatiesysteem. Tijdens de Masterclass doorloopt u het proces van het opstellen van een informatiesysteem aan de hand van een praktisch voorbeeld. Ook is het mogelijk om uw eigen informatiesysteem mee te nemen en hiervan tijdens de Masterclass een aantal stappen uit te werken.

Na afloop van de Masterclass weet u hoe een Continuous Design op te stellen weet u welke methoden en technieken hierbij gebruikt kunnen worden. Aansluitend aan de masterclass Continuous Design heeft u de mogelijkheid tot het afleggen van een examen.

De training omvat ook het Continuous Design Assessment op basis waarvan specifieke onderwerpen gevonden kunnen worden die in uw eigen omgeving meer aandacht vereisen.

Deze training is een onderdeel van de Continuous Everything reeks van trainingen die dbmetrics verzorgt. 

3. Uw profiel

Deze masterclass is geschikt voor iedereen die werkt in een DevOps of Agile omgeving. Bent u werkzaam in één van de hierna volgende casussen? Dan is de Masterclass Continuous Design extra interessant.

Nieuwbouw:

U bent bezig met de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem als business architect, solution architect of DevOps engineer of daar direct bij betrokken als ontwerper, bouwer of tester. U wilt weten wat de minimale zaken zijn die u vastlegt, wie daarbij betrokken zijn en welke rol het ontwerp speelt in een sprint (Agile Scrum) of flow (Kanban). U laat het Continuous design incrementeel en iteratief groeien tegelijkertijd met de groei van het informatiesysteem.

Renovatie of reverse engineering:

U heeft een informatiesysteem dat flink verbouwd moet worden of zelfs opnieuw moet worden geschreven terwijl u geen ontwerp heeft. Hierbij heeft u een vormgevende rol als business architect, solution architect of DevOps engineer of helpt u vanuit de techniek de software code te relateren aan de ontwerp deliverables. U gebruikt het Continuous design om de bestaande functionaliteit te achterhalen vanuit de business en de bestaande programmatuur.

Aanbesteding:

U wilt een nieuwbouw- of onderhoudsopdracht uitbesteden maar heeft geen ontwerp voor het informatiesysteem. In dat geval geeft u bij de uitbesteding het Agile design mee waarbij u zelf bepaalt hoeveel daarvan vooraf bekend moet zijn.

Er is geen specifieke voorkennis vereist om deze masterclass te volgen. Wel is het handig om Agile begrippen te kennen en affiniteit te hebben met het ontwerpen van business solutions.

4. Inhoud en leerdoelen Masterclass Continuous Design

In deze professionele en praktijkgerichte Masterclass wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 

Module 1: CN and related topics

 • Wat is een design?
 • Wat is Agile, Lean and DevOps?
 • Wat is Continuous Everything?
 • Wat is Continuous Design?
 • Wat is de relatie met CE areas?

Module 2: CN Defined

 • Wat is de CN visie?
 • Wat is de CN architectuur?
 • Wat is de CN design value stream?

Module 3 CN Concepten

 • CN Methoden en Technieken
 • CN Control
 • CN Management
 • CN Data
 • CN Quality
 • CN Strategie

Module 4 CN In-depth

 • CN Topics: Behavior Driven Development

Module 5 CN Practices

 • De oefeningen
 • Question & Answers

5. Voorkennis en ingangseisen Masterclass Continuous Design

Er is geen specifieke voorkennis vereist om deze masterclass te volgen. Wel is het handig om kennis te hebben van  agile concepts zoals Agile Scrum en DevOps.

6. Trainingsduur en kosten

De Masterclass duurt 2 dagen. De kosten voor de masterclass bedragen: €1175,-Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW. Het materiaal voor deze masterclass wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen.

Continuous Auditing

Bij deze training is het boek Continuous Design inbegrepen.

ISBN: 978-94-92618-48-1

7. Examen

De kosten voor het examen Continuous Design bedragen €225,- excl. BTW.

8. Certificaat

Indien u na de training het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u het certificaat Continuous Design.

9. Docenten

dbmetrics werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

10. In-company

Deze training kan ook in-company worden georganiseerd, onder begeleiding van één van onze ervaren consultants/trainers.

11. Advies en detachering

Bent u op zoek naar een ervaren requirement engineer, UX designer, developer, product owner, scrum master of bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met dbmetrics.