06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

Continuous Design – NL

Een publicatie in de Continuous Everything reeks

Continuous Auditing

Het Continuous Design omvat de gehele lifecycle van het informatiesysteem.

Continuous Design is een aanpak die beoogt om DevOps teams vooraf kort na te laten denken over de contouren van het te realiseren informatiesysteem en tijdens het Agile project het design te laten groeien (emerging design). Hierdoor worden interface risico’s voorkomen en wordt essentiële kennisoverdracht geborgd ter ondersteuning van beheer en het nakomen van wet- en regelgeving. Elementen die de continuïteit van een organisatie waarborgen.

Titel Continuous Design
Auteur Bart de Best
ISBN 978-94-92618-48-1
Druk 1e
Publicatie 2021
Uitgever Leonon Media
Verkoop Contacteer dbmetrics
Blog Incrementeel en iteratief ontwerpen met Continuous Design

 

Dit boek is een publicatie in de Continuous Everything reeks. De content bestaat uit het Continuous Design Pyramid model waarin de volgende design view zijn gedefinieerd: business, solution, design, requirements, test en code view.

Het Continuous Design omvat de gehele lifecycle van het informatiesysteem. De eerste drie views worden ingevuld op basis van moderne ontwerptechnieken zoals de value stream mapping en use cases. De nadruk van het effectief toepassen van een Continuous Design ligt echter in de realisatie van het informatiesysteem en wel door het design te integreren in de Behaviour Driven Development en Test Driven Development alsmede en Continuous Documentation.

Met deze Agile benadering van een design heeft u een krachtig gereedschap in handen om grip te krijgen op een Agile ontwikkelproject.

/