06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

Quality Control and Assurance

Kwaliteit op maat

De business stelt steeds hogere eisen aan de ICT-services die ICT-organisaties leveren. Niet alleen nemen de eisen van de overheid toe in de vorm van wet- en regelgeving, ook de dynamiek van de markt wordt hoger en de levenscyclus van business producten korter. De reactie van veel ICT-organisaties hierop is het hanteren van kwaliteitsmodellen zoals CobiT, ITIL, TOGAF en dergelijke. Helaas verzandt het toepassen van de best practices van deze modellen vaak omdat het model als doel wordt verklaard, hierdoor ontstaat veel overhead. Nut en noodzaak worden niet onderscheiden. In het beste geval is de borging van kwaliteit een golfbeweging met pieken en dalen waarop maar weinig grip op te krijgen is.

Titel Quality Control & Assurance
Subtitel Kwaliteit op maat
Auteur Bart de Best
Pagina’s 257
ISBN13 978 90 71501 531
Druk 4e
Publicatie okt 2012
Uitgever Leonon Media
Verkoop Contacteer dbmetrics
Werkboek /

 

Dit boek bespreekt op welke wijze de keuze voor kwaliteit concreet en kwantitatief gemaakt kan worden alsmede hoe de kwaliteit in de ICT-organisatie verankerd kan worden.

De voorgestelde aanpak omvat zowel Quality Control (opzet en bestaan) als Quality Assurance (werking) voor ICT-processen. Hierbij worden de eisen die aan de ICT-organisatie worden gesteld vertaald naar procesrequirements (opzet) en worden deze binnen ICT-processen geborgd (bestaan). Periodiek worden deze gemeten (werking). Door requirements te classificeren naar tijd, geld, risicobeheersing en volwassenheid kan het management een bewuste keuze maken voor de toepassing van requirements. Hierdoor wordt kwaliteit meetbaar en blijft de overhead beperkt.

Dit boek is een onmisbaar instrument voor kwaliteitmanagers, auditors, lijnmanagers en procesmanagers.

/
De auteur van dit boek, Bart de Best, verzorgt de volgende trainingen op basis van dit boek bij ITMG. Bij de training wordt dit boek meegeleverd.