06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

Home

Het bestaansrecht van een beheerorganisatie is het ondersteunen van de bedrijfsprocessen op basis van de juiste functionaliteit en kwaliteit in de vorm van ICT-services. In de dagelijkse praktijk blijkt dat veel beheerorganisaties hun hand al vol hebben met het op orde krijgen van de functionaliteit, laat staan dat er grip verkregen wordt op de kwaliteit van de ICT-services.

Toch blijkt dat ook voor kwaliteit vaak een paretoverhouding geldt. Dus 80% van de kwaliteit kan in 20% van de tijd gerealiseerd worden. Helaas is de gereedschapskist van kwaliteitbeheersing bij veel beheerders vrijwel leeg.

Deze website beoogt daar iets aan te doen door kennisuitwisseling te bevorderen op dit belangrijke beheeraspectgebied. Zo kunt u op de pagina Artikelen diverse door dbmetrics gepubliceerde artikelen downloaden. Op de webpagina Boeken treft u een groeiend aantal boeken aan die zijn gepubliceerd op basis van deze artikelen.

dbmetrics Best Practises Publications
Knowledge sharing is my drive