06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

Beheren onder Architectuur

De kunst van het richting geven aan beheer

De architectuurraamwerken in de markt geven nagenoeg geen invulling aan het aspectgebied beheerarchitectuur. Beheer is geen viewpoint van waaruit de ICT-serviceverlening wordt beschouwd. Vanuit beheer is er in de gangbare best practices nagenoeg geen aandacht voor architectuur. Dit boek geeft aan op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de viewpoint: beheren onder architectuur of kortweg beheerarchitectuur.

Titel Beheren onder Architectuur
Subtitel Het richting geven aan de inrichting van beheerorganisaties
Auteur Bart de Best
Pagina’s 381
ISBN13 978 90 71501 913
Druk 2e
Publicatie aug 2017
Uitgever Leonon Media
Verkoop Contacteer dbmetrics
Werkboek /

 

Veel beheerorganisaties zijn al jaren bezig met het vormgeven van de beheerorganisatie door vanaf de werkvloer te kijken wat er fout gaat en op basis daarvan verbetervoorstellen te formuleren. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van beheermodellen zoals ITIL, ASL en BISL, omdat deze veel best practices bevatten en omdat voor deze modellen volwassenheidsniveaus definiëren waarmee de volwassenheid van de beheerorganisatie middels een audit vastgesteld kan worden. Op deze wijze wordt de volwassenwording meetbaar, planbaar en aan het management verkoopbaar.

Deze bottom-up benadering werkt een lange tijd goed. De afstemming van de beheerorganisatie inrichting op de behoefte van de business is daarmee echter nog geen feit. Ook komt het bij deze beheerorganisaties regelmatig voor dat de volwassenheid van de beheerorganisaties een jo-jo effect vertoont. Het volwassenheidsniveau wordt niet vastgehouden vanwege reorganisaties, bezuinigingen, verloop van mensen, verandering van strategie, visie of zelfs missie van een organisatie. Dit wordt gecompenseerd met weer een nieuw verbetertraject. De volwassenheid afgebeeld in de tijd is dan een sinusuide, bij het dal van de sinus investeert men omdat de klant ontevreden is en bij de top van de sinus volgt de bezuiniging omdat er niets ernstig mis gaat.

Het wezenlijke verschil met een top-down benadering is dat de inrichting van de beheerorganisatie gericht is op een langer termijn visie die afgestemd is op de ontwikkellijn van de organisatie zelf. Bij organisaties die alleen bottom-up inrichten ontbreekt het aan een persoon die een stip op de beheerhorizon zet waar naar toe gewerkt moet worden. Als deze stip samenvalt met de stip van de businesshorizon en er een koers is uitgestippeld om naar deze stip toe werken en er een functionaris is die deze koers bewaakt, dan is er sprake van een beheren onder architectuur.

Dit boek ondersteunt dit beheerarchitectuur gedachtegoed stap voor stap de top-down benadering invulling te geven. Uiteraard kunnen bottom-up en topdown prima samengaan. Hierbij kan de service manager de volwassenheid ontwikkellijn uitzetten en bewaken en de beheerarchitect de richting aangeven waarlangs de inrichting van de beheerorganisatie moet plaatsvinden.

/
De auteur van dit boek, Bart de Best, verzorgt de volgende trainingen op basis van dit boek bij ITMG. Bij de training wordt dit boek meegeleverd.