06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

Continuous Testing – NL

Een publicatie in de Continuous Everything reeks

Continuous Auditing

Continuous Testing is een aanpak die beoogt om snel feedback te geven in het software ontwikkelproces door de ‘wat’- en ‘hoe’-vragen te definiëren als testcases voordat gestart wordt met de bouw van de oplossing. Hierdoor worden de concepten requirements, testcases en acceptatiecriteria geïntegreerd in één aanpak. Het begrip ‘continuous’ verwijst naar het toepassen van test management in alle fasen van de deployment pipeline, dus van requirements tot en met het in productie nemen. Tevens omvat het begrip ‘continous’ de aspecten People, Process en Technology. Daarmee wordt test management dus holistisch.

Titel Continuous Testing
Auteur Bart de Best
ISBN 978 94 92618 450
Druk 1e
Publicatie 2022
Uitgever Leonon Media
Verkoop Contacteer dbmetrics
Werkboek /

 

Dit boek is een publicatie in de Continous Everything reeks. De content bestaat uit het behandelen van Continous Testing aan de hand van een definitie, business case, architectuur, ontwerp en best practices.

Begrippen die hierbij worden besproken zijn: het veranderparadigma, de Ideal Test Pyramid, test meta data, Behavior Driven Development, Test Driven Development, test policies, test technieken, test tools en de rol van unit testcases in Continous Testing. Op deze wijze bent u snel weer up-to-date op het gebied van de DevOps ontwikkelingen en het gebied van Continous Testing.

/