06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

Continuous Auditing – NL

Een publicatie in de Continuous Everything reeks

Continuous Auditing

Met deze Agile benadering van auditing heeft u een krachtig gereedschap in handen om grip te krijgen op de compliancy van uw Agile systeemontwikkeling en beheer.

Continuous Auditing is een aanpak die beoogt om DevOps teams kort cyclisch aan te tonen in control te zijn bij het in hoog tempo realiseren, in productie nemen en beheren van informatiesystemen.
Hierdoor worden compliancy risico’s voorkomen door al vanuit de requirements en het daarop gebaseerde design na te denken over welke risico’s te mitigeren of te elimineren.

.

Titel Continuous Auditing
Auteur Bart de Best
ISBN 978-94-92618-54-2
Druk 1e
Publicatie 2022
Uitgever Leonon Media
Verkoop Contacteer dbmetrics
Werkboek /

 

Dit boek is een publicatie in de Continuous Everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van de Continuous Auditing Pyramid model dat de zes stappen beschrijft om Continuous Auditing invulling te geven te weten: bepaal de scope, bepaal de doelen, identificeer de risico’s, realiseer de controls, geef invulling aan de monitorvoorziening en toon de effectiviteit van de controls aan.

Het Continuous Auditing concept omvat hiermee de gehele lifecycle van de risicobeheersing op een continue wijze waardoor de risico’s die bij een korte time to market optreden in control zijn.

Met deze Agile benadering van auditing heeft u een krachtig gereedschap in handen om grip te krijgen op de compliancy van uw Agile systeemontwikkeling -en beheer.

/